Nasze kierunki

> medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. 

Opiekunowie medyczni są włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu osoba wykonująca go, musi posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu. 

Kierunek trwa tylko 1 rok.

Polecany szczególnie osobom, które chcą szybko zaistnieć na rynku pracy w Polsce i UE.

Bardzo polecany jako początek edukacji w Polsce dla absolwentów koledzy zawodowych (szczególnie medycznych).

> BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dba o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków.

Polecany szczególnie wszystkim osobom, które pracują w przemyśle, magazynach, budowach lub gospodarce logistycznej.

 

 

> księgowość

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Szczególnie polecany dla oso z dobrą znajomością języka polskiego. 

> praca w Niemczech

Kierunek polecany dla osób planujących emigrację do Niemiec. Jest to najszybsza i najłatwiejsza droga do uzyskania statusu legalnego pracownika w Niemczech. 

 

Podczas nauki prowadzimy kurs języka niemieckiego (płatny) kończący się wydaniem stosownego Certyfikatu, niezbędnego do legalizacji pobytu w Niemczech.

Aktualności

Aktualności

i kierunki nauki

23 września 2019
В Будинку вчених у місті Одесі, 23 вересня 2019 року, пройшла друга Міжнародна наукова конференція присвячена проблемам осіб із комплексними проблемами розвитку та підтримки їхніх рідних. У конференції взяв участь
21 września 2019
  Фундація NIEDALEKO та Марек Плюра - депутат восьмого скликання Європейського парламенту , засвідчують Вам свою повагу та запрошують трьох представників від вашого ВУЗу (представників керівного та викладацького складу та студентського
06 sierpnia 2019
W Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z Markiem Plurą, Zarządem Fundacji Niedaleko, Zarządem Eurokadry SA i dyrektorami szkół policealnych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Chorzowa i Poznania. W tych miastach